Kom igång med avfallssortering

3 goda råd: Involvera, motivera och följ upp - så kommer du lättast i mål

Affaldssortering i en virksomhed

Kom igång

Gör en plan för implementeringen av avfallslösningar

Vi gör det redan hemma - alltså sorterar vårt avfall. Nu ska vi också göra det på arbetsplatserna. Vi ska ta med vanan hemifrån det privata till arbetsplatsen. Det ställer krav både på medarbetarna och arbetsgivarna, eftersom kommunikationen, inredningen och organisationen av det nya systemet är helt avgörande.

Hår får du några goda råd för att hantera den nya verkligheten på arbetsplatsen. Några av tipsen vänder sig till stora företag medan andra vänder sig mest till små och medelstora företag.

www.mst.dk 

Från tråkigt måste till ett rent nöje

1. Organisation

Utse avfallsansvariga

Utse en avfallsansvarig som har huvudansvaret för att implementera avfallssorteringen. Överväg samtidigt att utse ambassadörer som lärs upp till ”avfallsexperter”. Låt dem ha ansvaret för att lära upp de övriga kollegorna.

Gör det till en del av onboardingen

Arbeta in avfallssorteringen i er onboarding vid nyanställningar, i er personalhandbok och/eller allmänna riktlinjer på arbetsplatsen.

Fördela tömningsansvaret

Om ni inte har personal anställd för detta är det en god idé att utnämna flera medarbetare som har ansvar för att tömma avfallsbehållarna vid bestämda tidpunkter under dagen eller veckan. På så sätt blir arbetsbördan mindre och medarbetarna känner sig mer motiverade när de tilldelas ansvaret. 

Få hjälp av servicepersonal

Er avfallsinsamlare kan ge råd om hur ni implementerar avfallssortering på bästa möjliga sätt. Skapa en bra dialog med avfallsinsamlaren för att uppnå ett bra och konstruktivt samarbete. I ett stort företag kan det vara en god idé att låta er rengörings- och serviceleverantör hjälpa till med implementeringen.

Känner du till 20/20-regeln?

Nej, så låt oss förklara.

Om du behöver genomföra avfallssortering på kontoret rekommenderar vi att du använder denna regel:

20 personer för en avfallslösning
20 meters gångavstånd till avfallslösningen

Med andra ord: Har ni 20 anställda tillsammans i öppen kontorsmiljö ska avfallsstationen placeras max 20 meter från deras plats. Annars riskerar du att de anställda inte använder lösningen på rätt sätt. De måste ändra sitt beteende från att slänga sina papper i en papperskorg precis under skrivbordet, till att behöva gå upp och gå lite för att bli av med det. Det är därför vi använder 20/20-regeln som en rekommendation till våra kunder. Då är du på god väg att sortera avfall.

De mest använda sorteringarna i kontorsmiljö eller små pentryn är matavfall, plast, papper och restavfall.

Affaldssortering på skole med løbende børn

Avfallssortering är god stil

2. Inredning

Ta reda på hur många behållare ni behöver

Ta reda på hur många typer av avfall ni genererar i de olika lokalerna och ställ upp samma antal avfallsbehållare.

Involvera medarbetare i placeringen

Involvera relevanta medarbetare så att deras del av arbetsplatsen kan inredas efter just deras behov. Det säkerställer att avfallsbehållarna placeras meningsfullt och gör det intuitivt att använda dem under arbetsdagen.  

Sätt upp tydlig märkning

Se till att alla avfallssystem är utrustade med piktogram så att alla lätt kan avkoda vilka typer av avfall som hör vart. 

Gör det lätt för filialer att köpa

Om ni är ett stort företag kan ni med fördel utarbeta en lista med de olika avfallsbehållare i olika storlekar som företaget har valt att använda. Dessa kan filialerna sedan beställa efter behov. 

Gör avfallssorteringen meningsfull

3. Kommunikation

Låt ledningen lämna den första informationen

Även om ni har utsett en avfallsansvarig är det en god idé att låta ledningen vara avsändare av den första informationen om sorteringen. Det kan stärka motivationen bland era medarbetare.

Låt inte sorteringsguiden ligga i lådan

Den relevanta informationen om er sortering och olika avfallstyper bör hänga intill ert avfallssystem.

Ge löpande påminnelser

Det är viktigt att hålla kontinuerligt fokus på avfallssorteringen på arbetsplatsen. Därför kan ni med fördel använda interna nyhetsbrev och personalmöten till att informera om nya åtgärder eller ändringar. Här är det bra att även välkomna frågor om avfallssorteringen. 

Få data om er avfallssortering

Er avfallsinsamlare kan troligtvis ge er månatliga eller kvartalsvisa siffror för er avfallssortering. På så sätt kan ni exempelvis följa med i hur väl ni har lyckats med att minimera er restavfall. Siffrorna kommuniceras ut till resten av arbetsplatsen och används som utgångspunkt för gemensamma mål.

Vanliga frågor och svar

Det finns flera anledningar. Sortering medför att mindre mängder avfall går till förbränning. Avfallssortering bidrar samtidigt till att återanvända de allra flesta material och minskar därmed CO2-utsläppen genom att minska behovet av att tillverka nya material. 

Det finns flera sätt att minska avfallet på. Vi kan exempelvis återanvända papper till fyllnad i pappkartonger för transporter, köpa återanvändbara kaffekoppar i stället för engångskoppar, köpa fler återanvända saker i stället för nya, leta efter produkter med mindre emballage och kompostera matavfall i stället för att slänga det i avfallsbehållaren.

Det organiska avfallet återvinns för att utvinna biogas som används till miljövänlig el, värme eller bränsle.

Vill du veta mer?

Fråga vår specialist på avfallssortering för företag.

Jeppe Friis

Jeppe Friis

Sales Manager

+45 2684 1000

jf@bicasolutions.dk

Vill du höra om lösningar som gör avfallssorteringen enklare?

Kontakta oss och hör mer om hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning i förhållande till att välja en avfallslösning som matchar dina behov och budget.

Fyll i formuläret och bli kontaktad inom 1-2 arbetsdagar.

Vi arbetar nära tillsammans med en rad återförsäljare i hela Europa. Återförsäljarna erbjuder bland annat konsultbesök och försäljning via webbutik och fysiska butiker.