Produktgaranti

Bica produkter tillverkas med avancerade produktionsmetoder, bra hantverk och stål. Det finns kvalitetskontroll i tillverkningen av alla Bica produkter. Kvalitetskontrollen utförs genom omfattande kontrollpunkter under tillverkningsprocessen och ända till förpackningsprocessen.
Bica kräver inget speciellt underhåll, men vi hänvisar till våra underhållsinstruktioner för rengöring av produkterna. Garantin upphör dock om produkten används utanför de angivna användningsområdena.

Användningsområden för Bica inomhussortimentet

Temperatur: 10-50° Celsius
Luftfuktighet: 30-70%

Användningsområden för Bica utomhussortimentet

Bica utomhusbehållare uppfyller korrosionsklass C3. Detta innebär att avsedda användningsområden för dessa produkter, enligt ISO 12944, är stad och industriområden med måttlig svaveldioxidförorening och kustområden med låg salthalt.

Upplever du fel

Om du upplever fel på en Bica produkt vid uppackning eller montering, vänligen kontakta Bica eller din återförsäljare. Produkten kommer då att bytas ut eller felet kommer att åtgärdas. Felet dokumenteras i form av text samt bilder och/eller videor.

Produktgaranti

Bica ger 5 års produktgaranti och 2 års garanti på rörliga delar. Utöver detta kan du också köpa reservdelar som dörrar, hjul och lock om det skulle uppstå skador, till exempel skadegörelse eller olyckor.
Garantin upphör på grund av ändringar och/eller ingrepp i den sålda produkten utförda av tredje part eller om underhålls- och rengöringsinstruktioner inte följs. Garantin täcker inte normalt slitage och felaktig eller vårdslös behandling av den sålda produkten.