Piktogram och symboler

Piktogram används vid avfallssortering som visuella symboler som representerar olika typer av avfall. Genom att använda piktogram gör du det lättare för användarna att sortera sitt avfall rätt. Avfallssorteringssymboler är särskilt användbara i områden med många besökare eller internationella användare, eftersom bilder ofta är mer intuitiva än språk. Se urval här.

Uppnå korrekt avfallssortering med piktogram och klistermärken

Gör avfallssortering enkel och intuitiv med vårt urval av piktogram och klistermärken som är utformade för att vägleda användare till korrekt avfallshantering. Vårt sortiment av sorteringsetiketter och klistermärken är lätta att applicera på avfallsbehållare. Våra avfallssorteringsetiketter finns både som klistermärken och magneter. De magnetiska piktogrammen låter dig byta ut eller flytta runt symbolerna om behov skulle uppstå. Våra avfallssorteringspiktogram är utformade för att ge tydlig och universell kommunikation om hur avfallet ska sorteras. Dessa piktogram gör det enkelt för alla, oavsett språk eller bakgrund, att delta i avfallssortering.

Igenkännliga symboler och färger för avfallssortering

Ett gemensamt system med piktogram gör det lättare att sortera avfall. Du hittar symboler och färger både hemma på avfallsbehållaren i offentliga utrymmen och på arbetsplatsen. Dessa klistermärken för sopsortering ska bidra till en gemensam och enkelriktad insats för mer sortering. De typer av avfall vi ska sortera i är: Matavfall, restavfall, plast, metall, glas, mat- och dryckeskartonger, farligt avfall, textilavfall, kartong och papper.

Varför använda piktogram?

Vi använder piktogram och avfallssymboler för att tydliggöra uppdelningen av de olika avfallstyperna för att minimera felsortering. På så sätt skapas medvetenhet om vikten av korrekt avfallssortering med dessa lättförståeliga klistermärken. Vi erbjuder avfallssorteringsetiketter i olika storlekar och utföranden för att möta dina specifika behov. Oavsett om det är för företaget, läroverket, dagiset eller teatern så har vi klistermärken som passar perfekt till dina avfallssorteringssystem.