Magnetiska piktogram

Guide användare att korrigera avfallssortering med hjälp av magnetiska piktogram. De magnetiska piktogrammen möjliggör flexibilitet vid sortering av avfall, eftersom symbolerna enkelt kan flyttas och bytas ut om behov uppstår. Se urval här.