Sekretesspolicy

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det sker exempelvis vid allmän tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller gör köp via webbsidan.

Vi samlar normalt in och behandlar följande information om dig: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen kommer vi också att behandla: namn, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation. Det kommer normalt att ske i samband med att du skapar en inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i överensstämmelse med gällande lagstiftning, däribland dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Dina uppgifter kommer endast att användas för det ändamål för vilket de samlades in och kommer att raderas när detta ändamål är uppfyllt eller inte längre relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller avslöjas för obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Mål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt är mest relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, exempelvis att skicka ut ett nyhetsbrev. Därutöver använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Informationen sparas under den tid det är tillåtet enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden är beroende av informationens karaktär och bakgrunden till att vi sparar den. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Utlämnande av information

Data om din användning av webbsidan, vilka annonser du tar emot och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment med mera lämnas vidare till tredje parter i den omfattning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det gäller i vår cookie-policy. Informationen används för målinriktning av annonser.

Vi använder dessutom en rad tredje parter för förvaring och behandling av data. De behandlar uteslutande information på våra vägnar och får inte använda den för egna syften.
Överföring av kritiska personuppgifter, som exempelvis ditt namn eller din e-postadress görs dock endast när du ger oss ditt samtycke till detta. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan skydda din information tillräckligt väl.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt format (dataportabilitet). Du kan dessutom när som helst göra invändningar mot att informationen används. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om den information om dig som behandlas är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Begäran om detta kan göras till: info@bicasolutions.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress.

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:

Bica ApS
Industriparken 16
7400 Herning 

HAR DU FRÅGOR?
Har du kommentarer eller frågor som rör vår information och/eller behandling av personlig information är du välkommen att kontakta oss på info@bicasolutions.dk.

Skapad 22.05.2024