AGRO FOOD PARK

En innovativ lösning som fungerar för 100 företag

Agro Food Park är en branschspecialiserad företagsmiljö för mer än 100 företag inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Parken präglas av innovation och utgör en gynnsam miljö för utveckling av nya idéer.

Idén bakom Agro Food Park är att skapa och stödja ett nätverk som binder samman kompetenser tvärs över hela lantbruks- och livsmedelsbranschen med syfte att stödja hela branschens utveckling.

Utmaningen

Nya lagkrav och ett krav på avfallssortering som passar in naturligt i inredningen

Agro Food Park kom till oss med ett önskemål om en avfallssorteringslösning som levde upp till de nya rättsliga kraven på avfallssortering i tio fraktioner (från 2023). Och med ett önskemål om en hållbar lösning som samtidigt skulle smälta in naturligt i miljön. Agro Food Park behövde en strömlinjeformad lösning som kunde ersätta de många enskilda soptunnorna och som skulle fungera för alla parkens 100 företag.

Agro Food Park prioriterade estetiken högt och sökte en minimalistisk lösning som skulle få avfallsbehållarna att fungera som möbler - och inte som soptunnor - på de många gemensamma arealerna.

From waste to resources

I Agro Food Park finns fler än 100 olika företag, så det är viktigt för oss att lösningen är strömlinjeformad och passar naturligt in i de olika miljöerna.

Katrine Friis Østergaard, Sekretariatschef, Agro Food Park

Lösningen

Flexibel avfallslösning ersätter Agro Food Parks många fristående soptunnor

Flexibel avfallslösning ersätter Agro Food Parks många fristående soptunnor
Agro Food Park hade redan positiva erfarenheter av Bicas avfallslösningar fån några av sina övriga byggnader. Och på grundval av detta bjöds vi in. Hos Agro Food Park hade man inledningsvis funderat en del på lösningen, och vi hjälpte dem att bygga vidare. Vi sparrade bland annat med dem om allt från antal fraktioner till vilka behållare som skulle tillgodose deras behov på bästa möjliga sätt.

Det resulterade i en flexibel inomhuslösning som totalt sett består av Modell 950 med 4 fraktioner och Modell 870 med 3 fraktioner i svart lack. Dessutom valde de att köpa 65-liters inomhusbehållare med påklistrade piktogram i färg. Lösningen är implementerade på alla gångytor, i möteslokalerna och vid kaffeöarna och ersätter de många fristående soptunnor som i dag tagits bort från Agro Food Park.

På alla behållare finns integrerade piktogram som också har varit en viktig del av lösningen för Agro Food Park. Här inser man att avfallssortering i tio fraktioner kräver vägledning och stimulans för att få parkens mer än 1 000 medarbetare att sortera korrekt.

From waste to resources

Med Bica har vi valt en flexibel avfallssorteringslösning i god kvalitet, som håller i många år. Vi kan alltid koppla på fler behållare om det kommer nya krav. Och samtidigt är lösningen utvecklad så att vi inte behöver använda påsar till torrt avfall.

Katrine Friis Østergaard, Sekretariatschef, Agro Food Park

Källsortering efter trappor på Agro Food Park

Framtida förväntningar

Ett steg på vägen mot en hållbar framtid

Agro Food Park har som ambition att hela tiden bli mer hållbara och framhäver bland annat avfallsbehållarna från Bica som ett litet steg på vägen.

Därför är de glada för den nya avfallssorteringslösningen som de allra flesta medarbetarna har tagit väl emot. Efter att lösningen har tagits i bruk har de behövt justera lösningen och förväntningen är att de i framtiden kommer att skala lösningen ytterligare.

Se hur vi har hjälpt andra med avfallssortering

Vill du höra om lösningar som gör avfallssorteringen enklare?

Kontakta oss och hör mer om hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning i förhållande till att välja en avfallslösning som matchar dina behov och budget.

Fyll i formuläret och bli kontaktad inom 1-2 arbetsdagar.

Vi arbetar nära tillsammans med en rad återförsäljare i hela Europa. Återförsäljarna erbjuder bland annat konsultbesök och försäljning via webbutik och fysiska butiker.