MCH - Messecenter Herning

Många gäster och stora mängder avfall kräver nytänkande och innovativa lösningar

MCH är ett av Skandinaviens största upplevelsecenter och har en miljon besökare årligen. MCH består av flera orter för små och stora evenemang: MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena och Jyske Bank Boxen.

De håller upp till 350 evenemang om året med gäster från hela världen och det krävs flexibla och användarvänliga lösningar för att avfallssortering ska bli en framgång.

Utmaningen

Tillsammans med lokala aktörer ska MCH återanvända och återvinna ännu mer avfall

Ett kraftigt ökat fokus på avfallssortering – både från myndigheternas sida och som en del av MCH's hållbarhetsstrategi – skapade behovet av en flexibel avfallslösning som kunde anpassas till både små och stora evenemang. Inför implementeringen av Bica avfallsbehållare hanterade MCH gästernas avfall i enskilda behållare uppsatta vid noder i de många hallarna. Problemet var att de inte var rätt sorterade och behållarna såg inte ut att vara stolta över att ha utställt. Speciellt inte på de stora inrednings- och designmässorna. Samtidigt varierade mängderna av de olika avfallstyperna mycket från evenemang till evenemang och det innebar stora utmaningar. De behövde tänka om processen.

Affaldssortering til kontor i forbindelse med køkken

From waste to resources

Vi behövde en helhetslösning som kunde fungera optimalt – från en stor rockkonsert till en inrednings- och designmässa. Den måste kunna anpassas till mängden avfall och antalet gäster.

Henrik Munksgaard, Chief Operation Officer, MCH

Lösningen

De stilrena och flexibla avfallsmodulerna kan flyttas runt och placeras enligt de olika arrangemangen

Efter en noggrann behovsidentifiering i arbetsgrupper bland projektledare, hallchefer och driftpersonal i MCH föll valet på Bicas avfallssorteringslösningar på grund av design, funktionalitet och flexibilitet. Frontdörrarna och locken med soft close ger de bästa arbetsförhållandena för hallpersonalen, då de inte får fingrarna i kläm och enkelt kan byta ut väskorna utan tunga lyft över huvudet. Flexibilitet skapades tack vare de starka magneterna som kan koppla ihop flera avfallsbehållare och de monterade hjulen som gör lösningen flyttbart. Valet föll på magnetiska piktogram på engelska för att rymma alla gäster oavsett nationalitet.

DanskHåndbold och MCH gick samman i kampen mot avfall: Put your waste in its place!

I december 2023 hölls VM i handboll för damer i Danmark och många matcher spelades i Jyske Bank Box i Herning. DanskHåndbold och MCH ville skapa fokus på avfallssortering och inte minst korrekt sortering. Detta mynnade ut i en informationskampanj med budskapet "Put your waste in its place" kombinerat med flexibla avfallslösningar med piktogram på engelska. Sorteringen baserades på kartong, pant, mjuk plast, rest- och matavfall fördelat i behållare med en kapacitet på 65 och 95 liter. De använde genomskinliga avfallspåsar för att kunna kontrollera avfallet i efterhand för eventuell felsortering.

MCH har ett nära samarbete med Marius Pedersen, som är ett ledande miljöföretag inom avfalls- och resursbranschen. I genomsnitt är återvinningsgraden för det sorterade avfallet vid MCH 40 %. Under VM i handboll för damer nådde återvinningsprocenten 49 %. En siffra som de ansvariga på MCH mycket väl kan vara nöjda med, men det råder ingen tvekan om att de skulle vilja gå ännu högre.

From waste to resources

Det var avgörande för oss att involvera vår hallpersonal i valet av avfallslösning. Här rådde det ingen tvekan om att Bica uppfyllde alla krav och behov för enkel och ergonomisk hantering.

Henrik Munksgaard, Chief Operation Officer, MCH

Affaldssortering i MCH under VM i kvindehåndbold 2023

Framtida förväntningar

MCH vill bli världsmästare i avfallssortering

MCH arbetar strategiskt med hållbara åtgärder. Därför har de också en tydlig ambition att återvinna ännu mer av det avfall som gästerna lämnar efter sig i MCH. Detta kräver att sorteringen är helt under kontroll i hela företaget. Under den kommande perioden kommer MCH även att introducera avfallslösningarna på ännu fler orter och personalområden.

MCH vill verkligen att branschen antar generella riktlinjer för hur mässhallar, konsertarenor och liknande platser ska sortera sitt avfall. Det finns ingen liknande lösning förutom de 10 fraktioner som föreskrivs i lag. Här blir det fördelaktigt för alla i branschen att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och på så sätt skapa en strömlinjeformad lösning för gästerna som känns igen från plats till plats. Här finns bl.a. på återvunna muggar, förpackningar m.m.

From waste to resources

På MCH vill vi sätta vår prägel på nöjes- och upplevelsebranschens sätt att sortera, hantera och återvinna/återvinning avfall. Vi kommer alla att kunna dra nytta av en mer strömlinjeformad och enhetlig lösning och gästerna kommer att få en bättre upplevelse.

Henrik Munksgaard, Chief Operation Officer, MCH

Affaldssortering i MCH - her sorteres med stil

                 Fotograf: Casper Horsnæs Larsen

Kildesortering i Jyske Bank Boxen under VM i håndbold

Se hur vi har hjälpt andra med avfallssortering

Vill du höra om lösningar som gör avfallssorteringen enklare?

Kontakta oss och hör mer om hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning i förhållande till att välja en avfallslösning som matchar dina behov och budget.

Fyll i formuläret och bli kontaktad inom 1-2 arbetsdagar.

Vi arbetar nära tillsammans med en rad återförsäljare i hela Europa. Återförsäljarna erbjuder bland annat konsultbesök och försäljning via webbutik och fysiska butiker.